Audi A4 có bao nhiêu mã lực? Cùng tham khảo 2 biến thể mã lực Audi A4 tại Việt Nam: Audi A4 Sedan Standard 2023 201PS, 2021 Audi A4 245 PS.

Tin Tức Xe Audi A4

So Sánh Audi A4

  • Audi A4 có bao nhiêu mã lực?

    Mẫu động cơ này được lắp trên nhiều mẫu xe Audi A4: 201PS, 245 PS.
  • Sức mạnh tối đa của Audi A4 là bao nhiêu?

    Công suất cực đại HP/rpm của Audi A4 là 245/6000rpm.