Mazda 2 Hatchback có bao nhiêu mã lực? Cùng tham khảo 3 biến thể mã lực Mazda 2 Hatchback tại Việt Nam: 2021 Mazda 2 Hatchback 1.5L Deluxe 82 PS, 2021 Mazda 2 Hatchback 1.5L Luxury 82 PS, 2021 Mazda 2 Hatchback 1.5L Premium 82 PS.

Tin Tức Xe Mazda 2 Hatchback

So Sánh Mazda 2 Hatchback

  • Mazda 2 Hatchback có bao nhiêu mã lực?

    Mẫu động cơ này được lắp trên nhiều mẫu xe Mazda 2 Hatchback: 82 PS.
  • Sức mạnh tối đa của Mazda 2 Hatchback là bao nhiêu?

    Công suất cực đại HP/rpm của Mazda 2 Hatchback là 82/6000rpm.