Mazda CX-5 có bao nhiêu mã lực? Cùng tham khảo 11 biến thể mã lực Mazda CX-5 tại Việt Nam: Mazda CX-5 2.0L DELUXE 2023 154 PS, Mazda CX-5 2.0L LUXURY 2023 154 PS, Mazda CX-5 2.0L PREMIUM 2023 154 PS, Mazda CX-5 2.0L PREMIUM SPORT 2023 154 PS, Mazda CX-5 2.0L PREMIUM EXCLUSIVE 2023 154 PS, 2021 Mazda CX-5 2.0L FWD Deluxe 154 PS, 2021 Mazda CX-5 2.0L FWD Luxury 154 PS, 2021 Mazda CX-5 2.0L FWD Premium 154 PS, 2021 Mazda CX-5 2.5L Signature Luxury 188 PS, 2021 Mazda CX-5 2.5L 2WD Signature Premium 140 PS, 2021 Mazda CX-5 2.5 Signature Premium AWD 140 PS.

Tin Tức Xe Mazda CX-5

So Sánh Mazda CX-5

  • Mazda CX-5 có bao nhiêu mã lực?

    Mẫu động cơ này được lắp trên nhiều mẫu xe Mazda CX-5: 154 PS, 188 PS, 140 PS.
  • Sức mạnh tối đa của Mazda CX-5 là bao nhiêu?

    Công suất cực đại HP/rpm của Mazda CX-5 là 188/6000rpm.