Toyota GR Supra

Tin tức Xe Ô Tô Toyota GR Supra tại Việt Nam

  • Nguyên nhân này tức là bạn tại sao không thể đóng lại chức năng tự động của Honda.

    —Bộ điều khiển ánh sáng có một cái van off, những có lúc bạn không thể đóng lại cái van này. —một loài kiều xe hơi có cái van điều khiển của đèn lớn khác nhau tại các nước. Nếu bạn có một chiếc xe Honda với cái đèn lớn tự động, bạn có thể thường nghĩ tại sao bộ điều khiển ánh sáng là tình trạng "off" mà không thể đóng lại cái đèn lớn tự động. ngược lại, cái tùy chọn mặc định là Auto. Bạn có thể quay nút lên tới "off", những nó sẽ lại cố định ở vị trí "Auto". Những bạn chỉ có thể lựa chọn tình tr

    HuangtingHuangting

    Jan 28, 2022

Xem thêm