Mini Copper Convertible có bao nhiêu mã lực? Cùng tham khảo 2 biến thể mã lực Mini Copper Convertible tại Việt Nam: 2021 Mini Cooper Convertible S 192 PS, 2021 Mini Copper Convertible John Works 231 PS.

Tin Tức Xe Mini Copper Convertible

  • Mini Copper Convertible có bao nhiêu mã lực?

    Mẫu động cơ này được lắp trên nhiều mẫu xe Mini Copper Convertible: 192 PS, 231 PS.
  • Sức mạnh tối đa của Mini Copper Convertible là bao nhiêu?

    Công suất cực đại HP/rpm của Mini Copper Convertible là 231/6000rpm.