Porsche Panamera có bao nhiêu mã lực? Cùng tham khảo 13 biến thể mã lực Porsche Panamera tại Việt Nam: 2021 Porsche Panamera 550 PS, 2021 Porsche Panamera 3.0 V6 330 PS, 2021 Porsche Panamera 4 246 PS, 2021 Porsche Panamera 4 Sport Turismo 410 PS, 2021 Porsche Panamera 4 Excutive 246 PS, 2021 Porsche Panamera 4S 328 PS, 2021 Porsche Panamera 4S Executive 328 PS, 2021 Porsche Panamera 4S ST 440 PS, 2021 Porsche Panamera GTS 338 PS, 2021 Porsche Panamera GTS Sport Turismo 440 PS, 2021 Porsche Panamera Turbo Sport Turismo 550 PS, 2019 Porsche Panamera Turbo ST 410 PS, 2019 Porsche Panamera Turbo Executive 410 PS.

Tin Tức Xe Porsche Panamera

  • Porsche Panamera có bao nhiêu mã lực?

    Mẫu động cơ này được lắp trên nhiều mẫu xe Porsche Panamera: 550 PS, 330 PS, 246 PS, 410 PS, 328 PS, 440 PS, 338 PS.
  • Sức mạnh tối đa của Porsche Panamera là bao nhiêu?

    Công suất cực đại HP/rpm của Porsche Panamera là 550/6000rpm.