Porsche Cayenne có bao nhiêu mã lực? Cùng tham khảo 3 biến thể mã lực Porsche Cayenne tại Việt Nam: 2021 Porsche Cayenne S 440 PS, 2021 Porsche Cayenne 3.0 335 PS, 2021 Porsche Cayenne Turbo 540 PS.

Tin Tức Xe Porsche Cayenne

  • Porsche Cayenne có bao nhiêu mã lực?

    Mẫu động cơ này được lắp trên nhiều mẫu xe Porsche Cayenne: 440 PS, 335 PS, 540 PS.
  • Sức mạnh tối đa của Porsche Cayenne là bao nhiêu?

    Công suất cực đại HP/rpm của Porsche Cayenne là 540/6000rpm.