RAM 1500 có bao nhiêu mã lực? Cùng tham khảo 3 biến thể mã lực RAM 1500 tại Việt Nam: RAM 1500 Laramie 2022 400PS, RAM 1500 Laramie Night Edition 2022 400PS, RAM 1500 Longhorn 2022 400PS.

Tin Tức Xe RAM 1500

  • RAM 1500 có bao nhiêu mã lực?

    Mẫu động cơ này được lắp trên nhiều mẫu xe RAM 1500: 400PS.
  • Sức mạnh tối đa của RAM 1500 là bao nhiêu?

    Công suất cực đại HP/rpm của RAM 1500 là 400PS/6000rpm.