Xe Ô Tô KIA Cerato

  • Bảo hiểm thân vỏ ô to KIA Cerato giá bảo nhiêu?

    Giá bảo hiểm thân vỏ ô tô KIA Cerato phụ thuộc vào công ty bảo hiểm và giá trị xe. Mức phí dao động từ 1.4% đến 2.0% giá trị xe.
  • Bảo hiểm 2 chiều xe ô tô là gì?

    Bảo hiểm 2 chiều xe ô tô là loại hình bảo hiểm bao gồm bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất xe ô tô.