Mazda 3 Hatchback có bao nhiêu mã lực? Cùng tham khảo 5 biến thể mã lực Mazda 3 Hatchback tại Việt Nam: 2021 Mazda 3 Hatchback 1.5L Deluxe 114 PS, 2021 Mazda 3 Hatchback 1.5L Luxury 114 PS, 2021 Mazda 3 Hatchback 1.5L Premium 114 PS, 2021 Mazda 3 Hatchback 2.0L Signature Luxury 114 PS, 2021 Mazda 3 Hatchback 2.0L Signature Premium 114 PS.

Tin Tức Xe Mazda 3 Hatchback

So Sánh Mazda 3 Hatchback

  • Mazda 3 Hatchback có bao nhiêu mã lực?

    Mẫu động cơ này được lắp trên nhiều mẫu xe Mazda 3 Hatchback: 114 PS.
  • Sức mạnh tối đa của Mazda 3 Hatchback là bao nhiêu?

    Công suất cực đại HP/rpm của Mazda 3 Hatchback là 114/6000rpm.