• Phân khúc D-Segment
  • Loại xe SUV
  • đầu ra động cơ 408 PS
  • sân tập lái xe điện - km
  • dung lượng pin 80 kWh
  • Ghế ngồi 5
VS